Jak na stěhování pračky a elektrospotřebičů

Jak na stěhování pračky a elektrospotřebičů? Podobně jako jiná těžká břemena je vhodné se dobře připravit, nepodcenit velikost, vzdálenost a podmínky. Změna bydliště je v našem životě velkou výzvou. Musíme si zajistit dostatek prostoru a zázemí pro to, abychom bezpečně převezli vše, co vlastníme. Převoz elektrospotřebičů je velkou výzvou. 

Někdy je to lepší přenechat firmě

I když se budete snažit sebevíc, vždy se může stát, že se vám během přepravy něco nepodaří. Pokažená lednice, myčka nebo sušička tak za to vůbec nestojí. Stěhování pračky s profesionální firmou je synonymem pro jistotu. Objednáte si vhodný termín, nezraníte se při převozu předmětů, vše je řádně pojištěné proti poškození.

Stěhování pračky svépomocí je chůze na tenkém ledě

Stěhování pračky je velmi specifické. Pokud by se stalo, že buben pračky nebude zajištěn aretačními šrouby, mohlo by dojít k nevratnému poškození spotřebiče. Stěhování pračky se vždy provádí ve vertikální poloze. Pokud nejste tuto polohu schopni zajistit, měli byste se poradit s vaším technikem nebo prodejcem spotřebiče, jaké následky to pro spotřebič bude mít.

Při stěhování lednice dochází ke zraněním

Lednice je velmi objemná a její hmotnost je skutečně vysoká. I když se o její přemístění budou snažit dostatečně silní pomocníci, může dojít k úrazu vlivem nedostatečné znalosti těžiště tohoto spotřebiče.

Než budete lednici stěhovat, nejprve ji vyprázdněte a odmražte. Stěhuje se čistý a suchý spotřebič, ze kterého jsou vytaženy police, držáky a úložné boxy. Dveře lednice jsou zalepeny páskou nebo fixační fólií.

Stěhujeme sporák

Samotné odpojení sporáku od elektrické sítě by mělo být vždy provedeno osobou, která má patřičnou certifikaci, která je uvedena ve vyhlášce 50/1978 Sb. Tuto certifikaci mají také zaměstnanci stěhovacích služeb. Spotřebič by měl být během převozu uložen v originálním obalu, nebo alespoň opatřen kvalitními obalovými materiály s dostatečnou odolností.

Stěhování elektrospotřebičů vyžaduje dostatek znalostí a odbornosti. 


Mohlo by Vás dále zajímat v oblasti stěhování:

Zavolejte nám!
Kontaktujte nás